Управителен съвет

  Председател: Диана Иванчева

  Членове: инж. Цветко Цветков, Деян Бенински

 

Централно управление

  Директор - инж. Цветко Цветков

  зам.Директор - инж. Димитър Шишков

  Главен счетоводител - Иванка Пехливанова

  пом.Главен счетоводител - Мария Николова

  Началник отдел "Стопанисване и ползване" - инж. Боян Бенов

  Началник отдел "Маркетинг" - инж. Иван Иванов

  Началник отдел "Залес." - инж. Венцислав Каменов

  Юрисконсулт - Тошко Брайков

  Юрисконсулт - Петрана Петрова

 Юрисконсулт - Светлана Монова

  Експерт ловна дейност - инж. Александър Александров

  Експерт стопанска дейност- инж. Иван Михайлов

  Експерт стопанска дейност- инж. Кристина Комитска

  Касиер - Красимира Тодорова

  Служител човешки ресурси - Лилия Илиева

  Технически сътрудник - Искра Ангелова

  Шофьор - Стоян Генчев

 Водач машини-Калоян Евтимов

 Водач машини-Мирослав Стефанов

 Хигиенист-