Проведените (Прекратените) процедури се намират в меню - АРХИВ
Дата на публикуване ДГС/ДЛС:

01.03.2017г.-ДГС"Русалка"1 __Залесяване, попълване, отглеждане в Обект 1__ _ _дата на провеждане _ __ 20.03.2017г.

28.02.2017г.-ДГС"Белоградчик"1 Почистване,Залесяване, отглеждане в_ Обект 1 _ дата на провеждане _ __16.03.2017г.

27.02.2017г.-ДГС"Ботевград"1 ____Залесяване, отглеждане в_____ _ Обект 1 ____ дата на провеждане _ __17.03.2017г.

16.02.2017г.-ДЛС"Витиня"1 _ почво., попъл., залес., отглеждане в__ _Обект 1 ____ дата на провеждане _ __10.03.2017г.

16.02.2017г.-ДГС"Ловеч"1 _ почвоподготовка., залес., отглеждане в_ Обект 1 ____ дата на провеждане _ __07.03.2017г.

15.02.2017г.-ДГС"Враца"1 _______________ отглеждане в Обект 1,2,3_ __ ______ _дата на провеждане _ __29.03.2017г.

13.02.2017г.-ДГС"Лесидрен"3 ____________ отглеждане в Обект 3__ __ ________ _дата на провеждане _ __02.03.2017г.

13.02.2017г.-ДГС"Лесидрен"2 ____________ отглеждане в Обект 2__ __ ________ _дата на провеждане _ __02.03.2017г.

13.02.2017г.-ДГС"Лесидрен"1 _ почистване, почво., залес., отглеждане в Обект 1 _дата на провеждане _ __02.03.2017г.

Важно ОБ 1ЛКД ДГС"Лесидрен"