Проведените (Прекратените) процедури се намират в меню - АРХИВ
Дата на публикуване ДГС/ДЛС:
22.02.2017г.-ДГС"Годеч"7 _ _____ Обект 1718п_ ____ _ __дата на провеждане ____17.03.2017г.
22.02.2017г.-ДГС"Годеч"6 _ _____ Обект 1717п_ ____ _ __дата на провеждане ____17.03.2017г.
22.02.2017г.-ДГС"Годеч"5 _ _____ Обект 1716п_ ____ _ __дата на провеждане ____17.03.2017г.
22.02.2017г.-ДГС"Годеч"4 _ _____ Обект 1715п_ ____ _ __дата на провеждане ____17.03.2017г.
22.02.2017г.-ДГС"Годеч"3 _ _____ Обект 1709п_ ____ _ __дата на провеждане ____17.03.2017г.
22.02.2017г.-ДГС"Годеч"2 _ _____ Обект 1704п_ ____ _ __дата на провеждане ____17.03.2017г.
22.02.2017г.-ДГС"Годеч"1 _ _____ Обект 1702п_ ____ _ __дата на провеждане ____17.03.2017г.
16.02.2017г.-ДГС"Видин"4 _ _____ Обект 17712 _ __ОГТ_ _дата на провеждане ____07.03.2017г.
16.02.2017г.-ДГС"Видин"3 _ _____ Обект 17711 _ ___ ____дата на провеждане ____07.03.2017г.
16.02.2017г.-ДГС"Видин"2 _ _____ Обект 17710 _ ___ ____дата на провеждане ____07.03.2017г.
16.02.2017г.-ДГС"Видин"1 _ _____ Обект 17709 _ ___ ____дата на провеждане ____07.03.2017г.
06.02.2017г.-ДЛС"Витиня"1 __ __ _ парт 1719-1721_ _____дата на провеждане ____22.02.2017г.
27.01.2017г.-ДГС"Своге"4 _____ _ Обект 17125п_ __ _ ___дата на провеждане ____15.02.2017г.
27.01.2017г.-ДГС"Своге"3 _____ _ Обект 17124п_ __ _ ___дата на провеждане ____15.02.2017г.
27.01.2017г.-ДГС"Своге"2 _____ _ Обект 17123п_ __ _ ___дата на провеждане ____15.02.2017г.
27.01.2017г.-ДГС"Своге"1 _____ _ Обект 17121п_ __ _ ___дата на провеждане ____15.02.2017г.
23.12.2016г.-ДГС"Ловеч"2 _ _ _ __ Обект 1702 __м-ци __ _дата на провеждане __ _ 10.01.2017г.
23.12.2016г.-ДГС"Ловеч"1 _ _ _ __ Обект 1701 ______ __ _дата на провеждане __ _ 10.01.2017г.
22.12.2016г.-ДЛС"Витиня"1 _ __ _ Обекти 1707-1718_ ____дата на провеждане ____06.01.2017г.
-