Проведените (Прекратените) процедури се намират в меню - АРХИВ
Дата на публикуване ДГС/ДЛС:
01.03.2017г.-ДГС"Монтана"1 __ _Обект 17408_ _ _ __ _ __дата на провеждане _ ___23.03.2017г.
28.02.2017г.-ДГС"Враца"1 _ ___ Обект 17909 _ ___ __ ___дата на провеждане ____23.03.2017г.
27.02.2017г.-ДГС"Монтана"1 _ _ Обект 17406-1 ___ __ ___дата на провеждане ____23.03.2017г.
23.02.2017г.-ДГС"Видин"1 _ ___ Обект 17712 _ _ОГТ __ __дата на провеждане ____14.03.2017г.
22.02.2017г.-ДГС"Годеч"9 _ ___ Обект 1720 _ ____ __ ___дата на провеждане ____17.03.2017г.
22.02.2017г.-ДГС"Годеч"8 _ ___ Обект 1719 _ ____ __ ___дата на провеждане ____17.03.2017г.
22.02.2017г.-ДГС"Годеч"7 _ ___ Обект 1718 _ ____ __ ___дата на провеждане ____17.03.2017г.
22.02.2017г.-ДГС"Годеч"6 _ ___ Обект 1717 _ ____ __ ___дата на провеждане ____17.03.2017г.
22.02.2017г.-ДГС"Годеч"5 _ ___ Обект 1716 _ ____ __ ___дата на провеждане ____17.03.2017г.
22.02.2017г.-ДГС"Годеч"4 _ ___ Обект 1715 _ ____ __ ___дата на провеждане ____17.03.2017г.
22.02.2017г.-ДГС"Годеч"3 _ ___ Обект 1709 _ ____ __ ___дата на провеждане ____17.03.2017г.
22.02.2017г.-ДГС"Годеч"2 _ ___ Обект 1704 _ ____ __ ___дата на провеждане ____17.03.2017г.
22.02.2017г.-ДГС"Годеч"1 _ ___ Обект 1702 _ ____ __ ___дата на провеждане ____17.03.2017г.
16.02.2017г.-ДГС"Видин"6 _ ___ Обект 17714 _ _ОГТ __ __дата на провеждане ____07.03.2017г.
16.02.2017г.-ДГС"Видин"5 _ ___ Обект 17713 _ _ОГТ __ __дата на провеждане ____07.03.2017г.
16.02.2017г.-ДГС"Видин"3 _ ___ Обект 17711 _ ___ __ ___дата на провеждане ____07.03.2017г.
16.02.2017г.-ДГС"Видин"2 _ ___ Обект 17710 _ ___ __ ___дата на провеждане ____07.03.2017г.
16.02.2017г.-ДГС"Видин"1 _ ___ Обект 17709 _ ___ __ ___дата на провеждане ____07.03.2017г.
15.02.2017г.-ДГС"Ботевград"5__Обект 17405_ ____ _ ___дата на провеждане _ __ 07.03.2017г.
15.02.2017г.-ДГС"Ботевград"4__Обект 17404_ ____ _ ___дата на провеждане _ __ 07.03.2017г.
15.02.2017г.-ДГС"Ботевград"3__Обект 17403_ ____ _ ___дата на провеждане _ __ 07.03.2017г.
15.02.2017г.-ДГС"Ботевград"2__Обект 17402_ ____ _ ___дата на провеждане _ __ 07.03.2017г.
15.02.2017г.-ДГС"Ботевград"1__Обект 17401_ ____ _ ___дата на провеждане _ __ 07.03.2017г.
13.02.2017г.-ДГС"Лесидрен"1__ Обект 1713__ ____ _ ___дата на провеждане _ __ 02.03.2017г.
30.01.2017г.-ДГС"Витиня"1 __ __Обект 17106-1_ _ ___ __дата на провеждане ____15.02.2017г.
25.01.2017г.-ДГС"Монтана"1 __ _Обект 17406_ _ _ ___ __дата на провеждане ____13.02.2017г.
18.07.2016г.-ДГС"Монтана"3 __ _Обект 16422_ _ ___ __първа 15.07.2016г. втора 21.07.2016г.
18.07.2016г.-ДГС"Монтана"2 __ _Обект 16421_ _ ___ __първа 15.07.2016г. втора 21.07.2016г.
18.07.2016г.-ДГС"Монтана"1 __ _Обект 16420_ _ ___ __първа 15.07.2016г. втора 21.07.2016г.