Проведените (Прекратените) процедури се намират в меню - АРХИВ
Дата на публикуване ДГС/ДЛС:

Доклад 2017г.

28.11.2016г.-ДГС"Монтана"3______Обект 17405__ _______ ___първа 14.12.2016г. втора 21.12.2016г.
25.11.2016г.-ДГС"Берковица"3____Обект 17107__ _ ___ _ _ ___първа 09.12.2016г. втора 14.12.2016г.
10.11.2016г.-ДГС"Монтана"1 _ __ _ Обект 16426_ ______ __ __първа 23.11.2016г. втора 29.11.2016г.
25.10.2016г.-ДГС"Монтана"1 _ _ _ _Обект 16424_ ____ __ __ __първа 10.11.2016г. втора 15.11.2016г.